2004 | Editia X

11 – 17 octombrie 2004

Ediţia a X-a a festivalului a prezentat, pentru prima oară, un spectacol în afara spaţiului consacrat al teatrului – la Arad Expo Internaţional. Efortul depus de echipa tehnică a teatrului pentru amenajarea sălii a fost foarte mare, dar pe măsura spectacolului găzduit: „Cum doriţi, sau Noaptea de la Spartul Târgului“, de W. Shakespeare, în regia lui Silviu Purcărete, producţie a Teatrului Naţional „Marin Sorescu“ din Craiova.
„În memoria afestivă a spectatorilor, dar, poate, într-o bună zi, şi într-o carte, scena acestui festival, onorată de artişti excepţionali şi de spectacole antologice, nu va putea fi confundată nici o clipă cu un sertar de arhivă,ori cu un document muzeistic. Ea se înfăţişează ca un organism viu, cu un discurs plin de interogaţii şi emoţii datorate clasicilor citiţi din perspectiva orizontului de aşteptare al omului de astăzi, frământărilor sau năzuinţelor sale estetice, a nevoii de a pleca de la teatru cu sentimentul tinereţii acestor texte şi al îmbogăţirii sale lăuntrice.“ – Ion Parhon – critic de teatru, director artistic al festivalului